ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 1358 1919

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม มีความสำคัญอย่างไรในการจัดเก็บสินค้า

ประโยชน์ของชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม 

ชั้นเก็บสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม Racking System ที่พบเห็นได้ตามโรงงานมีหลากขนาดและรูปแบบ สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมชั้นเก็บสินค้าจะมีความแตกต่างจากชั้นวางสินค้าทั่วไป คือมีโครงเหล็กที่แข็งแรงเพื่อทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักของสินค้า พร้อมกันนี้ยังมีจำนวนชั้นมากกว่าชั้นเก็บสินค้าแบบทั่วไปเพราะสินค้า หรือวัสดุอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมมีจำนวนมาก ดังนั้นโครงสร้างของชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมจึงมีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าชั้นวางสินค้าที่เราพบเห็นได้ทั่วไป 


ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

ข้อดีของชั้นวางอุตสาหกรรม 

- โครงสร้างที่แข็งแรงทำให้สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมาก การประกอบโครงสร้างของชั้นวางอุตสาหกรรมมีหลายขนาดและหลายชั้นจึงทำให้จัดเก็บสินค้าได้มาก ด้วยโครงสร้างของชั้นวางอุตสาหกรรมนี่เองทำให้เป็นที่นิยมในโรงงานและอุตสาหกรรมหลากประเภท นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบขนาดของโครงสร้างให้เหมาะกับขนาดของสินค้าเพื่อจัดเก็บได้อย่างสะดวกและเป็นระเบียบ

- การจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบช่วยให้ลดการสูญหายของสินค้า ในระบบงานอุตสาหกรรมทุกๆ งานล้วนมีต้นทุน การจัดเก็บสินค้าก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วหรือสินค้าที่อยู่ระหว่างรอการผลิต เมื่อจัดเก็บบนชั้นวางสินค้าแยกตามหมวดและประเภทตามการใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช็กสินค้า และป้องกันการวางสินค้าผิดประเภทจนทำให้เกิดสินค้าตกหล่นหรือสินค้าสูญหายระหว่างการผลิตหรือการส่งออกได้ 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของเวลาและพื้นที่ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือเมื่อการแยกหมวดหมู่สินค้า หรือประเภทสินค้าก่อนนำมาวางบนชั้นวางช่วยให้ผู้จัดเก็บสินค้า ผู้หาสินค้า หรือพนักงานส่วนอื่นๆ ที่ต้องการเรียกใช้สินค้าหรืออุปกรณ์หาสินค้าได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งการออกแบบของชั้นวางสินค้าที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นทรงสูงขึ้นตรงทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า และพนักงานผู้ทำหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวนั่นเอง 

 

บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด จำหน่ายชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม Racking System ชั้นวางสินค้าทั่วไป ชั้นวางของสำนักงาน รับผลิตชั้นวางยา ชั้นวางหนังสือ ชั้นจัดเก็บเอกสาร ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร ชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าทุกขนาด เพื่อใช้ในการวางสินค้า อุปกรณ์และสิ่งของได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งรับออกแบบและผลิตชั้นวางสินค้าเพื่อให้ตรงต่อการใช้งานในที่แตกต่างกัน และใช้งานได้ตรงจุดอย่างมีคุณภาพ

 

สามารถติดต่อได้ที่
 บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด
http://www.racking-system.com
https://lohaprateep.brandexdirectory.com