ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 1358 1919

ออกแบบชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

เคล็ดลับการเลือกชั้นวางสินค้าในคลังสินค้า

การเลือกประเภทชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม racking system ให้เหมาะสมกับธุรกิจ หรือกิจการเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา เพื่อให้กิจการหรือโรงงานได้ใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการเก็บสินค้าได้เต็มความจุและเพียงพอต่อการวางสินค้าในคลังสินค้า สำหรับการเลือกชั้นวางของในคลังสินค้า หรือชั้นวางสต๊อกสินค้าให้เหมาะกับความต้องการต้องพิจารณาอะไรบ้าง ในบทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว 

 

ชั้นวางสินค้า

กรอบพื้นฐานในการออกแบบชั้นวางอุตสาหกรรม 

- ความต้องการในการจัดเก็บสินค้า 
- พิจารณาพื้นที่วางในคลังสินค้า 
- งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
- ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 

หลักการพิจารณาเลือกชั้นวางอุตสาหกรรม

1. ความจุในการจัดเก็บสินค้า 
สินค้าแต่ละประเภทมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมมีหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่ต้องการ และสินค้านั้นๆ พร้อมทั้งกระบวนการใยการจัดเก็บ 

  • แบบไดรฟ์ทรู ที่ต้องการให้รถลากจูงเข้าไปให้พื้นที่เพื่อทำการจัดเรียงสินค้าได้
  • แบบชั้นวางผลักกลับเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • แบบคานยื่น เมื่อสินค้าที่ต้องการจับเก็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยาวเช่น ท่อ ไม้ หรือเหล็กเส้น เป็นต้น

ชั้นวางของโรงงาน


2. ความสะดวกสบายในการเลือกหยิบสินค้า
การออกแบบชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่ต้องการวางสินค้า เพื่อจัดเก็บสินค้าอย่างเดียว แต่ออกแบบชั้นวางของในโรงงานให้เลือกใช้ และหยิบจับได้สะดวกนับได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก รวมถึงการนับสต๊อกสินค้าก็ยังง่ายขึ้นอีกด้วย โดยสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ 

  • การแยกประเภทสินค้าแบ่งตาม SKU 
  • บรรจุสินค้าลงในหีบหรือกล่อง และทำสัญลักษณ์เฉพาะ ข้อมูล หรือรหัสสินค้าไว้หน้ากล่อง
  • ระยะในการวางสินค้า ส่งผลต่อการเข้าถึงและหยิบจับ โดยอาจใช้สินค้าประเภทเดียวกันวางอยู่ด้วยกัน และเว้นช่องวางไว้เล็กน้อย เพื่อวางสินค้าอีกตัวหนึ่ง พร้อมกับอย่างลืมหันป้ายข้อมูลสินค้าที่แปะอยู่หน้ากล่องออก เพื่อให้สะดวกในการเลือกใช้และทราบถึงข้อมูลของสินค้าอย่างชัดเจน

3. นำระบบจัดเก็บข้อมูลเข้ามาช่วยในการจัดเก็บสินค้า 
การวางระบบเข้ามาใช้ในการจัดเก็บสินค้า นอกจากเพื่อใช้ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว เรายังทราบถึงจำนวนสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า อยู่ที่ตำแหน่งใด ชั้นวางใด หรือเลขที่พาเลทที่เท่าไหร่ ในด้านนี้คือการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ และทำให้ระบบการจัดเก็บสินค้าได้ประสิทธิภาพ พร้อมกับได้ทราบพื้นที่เหลือหรือพื้นที่เต็มของชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมอีกด้วย 


ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม


4. ต้องการใช้รถลากจูงหรือไม่ 
บางครั้งสินค้าที่มีขนานใหญ่หรือหนักก็ไม่สามารถใช้กำลังแรงคนใยการยกหรือเคลื่อนตำแหน่งได้อย่างสะดวกหรือรวดเร็วนัก การใช้รถลากจูงหรือรถโฟล์คลิฟท์จึงเป็นทางเลือกที่หลายอุตสาหกรรมเลือกใช้ ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม จึงต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้รถโฟล์คลิฟท์สะดวกในการเข้าถึง จัดเก็บ และเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก พร้อมกับพื้นที่ของคลังสินค้าที่ต้องมีขนาดใหญ่ เพื่อรถโฟล์คลิฟท์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มาพร้อมกับการยก การถอด การเคลื่อนย้าย และพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ช่วยให้ลดอุบัติเหตุไม่ให้รถโฟล์คลิฟท์ชนกับสิ่งของ หรือแรงงานได้


บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าปลีก ชั้นวางของโรงงาน ชั้นวางวางยา ชั้นวางหนังสือ ชั้นจัดเก็บเอกสาร ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร ชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าทุกขนาด พร้อมบริการระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ เพื่อจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งรับออกแบบและผลิตชั้นวางสินค้าเพื่อให้ตรงต่อการใช้งานในที่แตกต่างกัน และใช้งานได้ตรงจุดอย่างมีคุณภาพ 

 

สามารถติดต่อได้ที่
 บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด
http://www.racking-system.com
https://www.lpi-nextgen.com

https://lohaprateep.brandexdirectory.com